| Català | Español | English | Français |

Serveis - Dret Penal

Assumim la defensa dels seus interessos en l'àmbit de la justícia penal: judicis de faltes, procediments per delictes contra el patrimoni, contra la llibertat, contra l'honor, contra la salut pública, en l'àmbit de les relacions familiars, lesions, contra la seguretat del trànsit (alcoholèmia), contra la salut dels treballadors, etc.

En aquests procediments (que aquí hem enumerat a títol d'exemple) és aconsellable que la intervenció del lletrat de confiança es produeixi des del primer moment en què Vostè s'hi vegi implicat (la detenció, o la primera citació policial o judicial si a vostè se li imputa un delicte; o quan vostè adverteix que ha estat perjudicat per una actuació delictiva) perquè d'aquesta manera pot plantejar-se des d'un principi quina és la millor estratègia en la defensa dels seus interessos.

Per això, si vostè és detingut o imputat per un delicte, li convé sol·licitar als funcionaris policials o als del Jutjat l'assistència lletrada del seu advocat de confiança. De la mateixa manera, és convenient que el perjudicat per un delicte busqui l'assessorament d'un advocat com més aviat millor, per tal que aquest miri d'obtenir la resposta judicial més àgil i satisfactòria, procurant una justa indemnització pels danys i perjudicis que el delicte li hagi ocasionat.

C/Muntaner, 161-165. 2º 4ª
08036 - Barcelona
Tel: 93 439 73 32
Fax: 93 431 43 42
m.roch@icab.es
info@rochadvocat.com
© 2015 - Serveis Informàtics
- Última actualización -
5 Febrero, 2016
Cómo llegar